S vill ha svar om Grums vårdcentral

Socialdemokraterna är sedan tidigare kritiska till en försäljning av Grums vårdcentral till den privata aktören Capio. Det blev tydligt efter att frågan hanterades av regionens Hälso- och sjukvårdsnämnd, där Socialdemokraterna valde att rösta nej och reservera sig mot beslutet. Nu ska frågan även diskuteras i Regionfullmäktige.  

  • Som opposition ställer vi oss främst frågande till varför regionen själva inte lyckas driva en egen vårdcentral. Har det borgerliga styret gett upp viljan att leverera en god och nära vård i egen regi? Säger Mats Sandström (S) regionråd i opposition.

Socialdemokraterna undrar om det är här början på en ny privatiseringsvåg. Argumentet bakom en privatisering är främst svårigheter för Grums vårdcentral att upprätthålla en bra verksamhet. Därför frågar Socialdemokraterna vilka kriterier som ska vara uppfyllda för att även andra vårdcentraler ska privatiseras. Problemen med ekonomi och bemanning är inte unikt för bara Grums vårdcentral utan finns på många vårdcentraler i Värmland.

  • Tillgängligheten till den nära vården måste bli bättre för att värmlänningen ska kunna känna tillit till att vården finns där när den behövs. Detta är en hörnsten i vår gemensamma välfärd och det är regionens ansvar, säger Ulric Andersson (S) regionråd i opposition

Ta del av interpellationen här

facebook Twitter Email