Socialdemokraterna vill ha svar om kömiljarden

Socialdemokraterna i Region Värmland har idag lämnat in en interpellation till kommande Regionfullmäktige. Det som man vill ha svar på är varför regionen inte får någon utdelning av den uppdaterade kömiljarden som regeringen och SKL kommit överens om.  

  • Det är ett stort misslyckande för det borgerliga styret. Utifrån det ansträngda ekonomiska läget för regionen så hade dessa miljoner varit ett välbehövligt tillskott, säger Ulric Andersson (S) regionråd i opposition.

Uppdateringen av kömiljarden är en del av den januariöverenskommelse som slutits mellan regeringspartierna samt Liberalerna och Centerpartiet. Syftet är att åstadkomma förnyad kraft i arbetet med att förbättra tillgängligheten som patienterna upplever är ett stort problem i den svenska och värmländska sjukvården.

  • Det borgerliga styret har vare sig förbättrat eller uppnått bra nivåer när det gäller tillgängligheten. Det måste bli bättre för att värmlänningarna ska få en god och jämlik vård, säger Mats Sandström (S) regionråd i opposition.

Du kan ta del av interpellationen här

Ulric Andersson                Mats Sandström

facebook Twitter Email