”Placera det nationella cybersäkerhetscentret i Värmland”

Regeringen gav den 26 september Försvarets radioanstalt, Försvarsmakten, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och Säkerhetspolisen i uppdrag att göra förberedelser för att kunna skapa ett nationellt cybersäkerhetscenter under 2020. Myndigheterna ska senast den 16 december 2019 gemensamt redovisa uppdraget.

Förslaget presenterades bara dagarna efter att Socialdemokraterna i Värmlands riksdagsledamöter skickat in en gemensam motion om att Värmland bör göras till nationellt centrum för kris och beredskap.

  • Värmland har under en lång tid varit en viktig del i Sveriges säkerhetsarbete. Från regementen till dagens arbete inom Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), Rekryteringsmyndigheten och Försvarshögskolan. Därför motionerar vi nu i riksdagen om att Värmland bör få rollen som centrum för kris och beredskap, säger Mikael Dahlqvist (S), riksdagsledamot.
  • I en tid med oroligare omvärld och där världen blir allt mer global, är säkerhetsfrågorna viktigare än någonsin. Därför är det bra att regeringen idag presenterar förslaget om att inrätta ett nationellt cybersäkerhetscenter, Mikael Dahlqvist (S), riksdagsledamot.
  • Ett nationellt cybersäkerhetscenter ska självklart kunna vara en naturlig del i ett centrum för kris och beredskap. Därför tycker jag att det vore ypperligt med att den nya myndigheten placeras i Värmland, Mikael Dahlqvist (S), riksdagsledamot.  

För mer information

Mikael Dahlqvist (S), riksdagsledamot, tel 072-538 41 80

facebook Twitter Email