Socialdemokraterna vill se förändringar på akuten

Utifrån sommarens svårigheter att få ihop bemanningen av sjuksköterskor på akuten har idag Socialdemokraterna lämnat in ett politiskt initiativ till Regionstyrelsen. Socialdemokraterna vill i sitt initiativ se förändringar vid akutmottagningen för att förebygga att bemanningsproblematiken inte uppstår nästa sommar.

– Utifrån de samtal vi haft med personal på akuten och Vårdförbundet har arbetsmiljön varit ansträngd under en längre tid med minskad bemanning och beordrad övertidsarbete. Det är inte bra och det måste bli bättre för personalens bästa, säger Mats Sandström (S) Regionråd i opposition.

Det Socialdemokraterna föreslår är att ge Regiondirektören i uppdrag att inleda ett samverksprojekt med akutens personal och berörda fackliga organisationer med syfte att förebygga personalbrist inför kommande sommar.

– Vi är medvetna om att det nu efter sommaren kommer att göras en utvärdering som kommer visa på förbättringsåtgärder. Vi vill att Regionstyrelsen utifrån sitt arbetsgivaransvar använder årets erfarenheter för att förebygga att inte samma situation uppstår nästa sommar, säger Ulric Andersson (S) Regionråd i opposition.

Ta del av initiativet här

Ulric Andersson                Mats Sandström

facebook Twitter Email