Pressmeddelande angående ambulansverksamhet

Socialdemokraterna kräver en politisk dialog och information om eventuella neddragningar av ambulansverksamhet. Därför ställer man nu en skriftlig fråga till det borgerliga styret där socialdemokraterna vill ha klargörande kring hur man anser sig skapa en god och nära vård i hela Värmland.

– Regeringen har skjutit till närmare en halv miljard till den värmländska sjukvården för att skapa en god och nära vård. Satsningar som vi ser är viktiga för ett län som Värmland med stora avstånd. Vi socialdemokrater vill förbättra möjligheterna för att kunna bo och leva i hela Värmland, säger Ulric Andersson (S), Regionråd i opposition.

Socialdemokraterna vill i sin skriftliga fråga till det borgerliga styret ha svar på hur regionen säkerställer att de glesbefolkade delarna av Värmland har en trygg och säker tillgång till ambulanssjukvård.

– Med regeringens utökade satsningar till regionen förväntar jag mig en satsning på utökad tillgänglighet och inte försämringar för värmlänningarna, säger Mats Sandström Regionråd i opposition. 

Ulric Andersson                Mats Sandström

facebook Twitter Email