Uttalande från Socialdemokraterna om läget på akuten på centralsjukhuset

Socialdemokraterna har följt den mediala debatten som varit om bemanningen av sjuksköterskor på akuten under sommaren. Vi förstår den frustation som medarbetare känner över läget och den kritik som Vårdförbundet framför. För oss är det självklart att vi ska ha en hållbar arbetsmiljö och en vård som håller hög kvalité med god tillgänglighet som är patientsäker.  

På senaste nämndsammanträdet fick ledamöterna i Hälso- och sjukvårdsnämnden information om läget inför sommaren. Att det är svårt att få ihop bemanningen under sommaren inom våra verksamheter är ingen nyhet då det råder brist på sjuksköterskor i hela landet. När våra medarbetare ska ha rätt till sin lagstadgade semester blir bristen på sjuksköterskor påtaglig och våra verksamheter har svårigheter att få ihop bemanningen. Informationen vi får från verksamheten är att patientsäkerheten inte är hotad och väntetiderna för den som är akut sjuk inte blir längre än vanligt. Väntetiderna för den som inte är akut sjuk kan bli längre men våra vårdcentraler och jourcentraler har goda förutsättningar att ta emot under sommaren.

Frågan om bristen på vårdpersonal är alltid aktuell och påtaglig. Vi ser hur värmlänningarnas behov av vård ökar mer än vad resurserna räcker till. Det är inte hållbart. Socialdemokraterna valde därför i sin budget att tillföra mer medel till hälso- och sjukvården för att förbättra förutsättningar till god och jämlik vård. Ett förslag som det borgerliga styret röstade ned.

Den socialdemokratiskt ledda regeringen har beslutat om att tillföra extra resurser på 205 miljoner till Värmland. I tillskottet finns medel avsatta till medarbetarna inom vården för att skapa bättre förutsättningar för alla vårdproffs som dagligen hjälper patienter till ett bättre liv. Därför har vi nu från oppositionen bjudit in Vårdförbundet till ett möte för att diskutera situationen på akuten samt för att diskutera kompetensförsörjningsfrågan för medarbetarnas bästa. En jämlik och kvalitativ vård efter behov kommer alltid för oss vara prioriterad framför nya skattesänkningar.

Ulric Andersson                Åsa Johansson                   Mats Sandström

facebook Twitter Email