205 miljoner till Värmland för kortare köer och mer tillgänglig vård

Regeringen har idag presenterat att man satsar närmare 9.4 miljarder för att stärka svensk hälso- och sjukvård. Det rör sig om förbättrade förutsättningar för vårdens medarbetare, en tillgänglighetsanpassning för att ge närmare vård i tid, ökad psykisk hälsa samt kortare väntetider i cancervården.

-Sverige har en bra hälso- och sjukvård där medarbetarna varje dag utför stordåd. Men det finns problem som vi behöver arbeta för att förändra. Nu gör vi en rejäl satsning på totalt 9,4 miljarder för kortare köer, ökad tillgänglighet och mer likvärdig sjukvård efter behov. Så bygger vi ett starkare samhälle, säger socialminister Lena Hallengren.

För Värmlands del innebär det ett tillskott på över 205 miljoner till sjukvården. största delen går till investeringar i vårdens medarbetare med öronmärkta pengar för utbildning av specialistsjuksköterskor. En stor del av tillskottet går även till att stärka primärvården för att göra vården mer jämlik och tillgänglig oavsett bostadsort i Värmland.

-Sjukvården är en av de viktigaste delarna i en fungerande välfärd. En jämlik och kvalitativ vård efter behov kommer alltid för oss socialdemokrater vara prioriterad, säger Mats Sandström (S) Regionråd i opposition.

Regeringens satsningar omfattar även att motverka psykisk ohälsa, korta köerna till cancervården samt genom en uppdaterad kömiljard minska köerna inom hälso- och sjukvården. Det är främst väntetiderna till besök inom specialistvården eller till operation.

-Tillskottet betyder mycket och skapar förutsättningar för värmlänningarna att få en god och jämlik vård även i ett allvarligt ekonomiskt läge som det borgerliga styret har att hantera i regionen, säger Ulric Andersson (S) Regionråd i opposition.

Fördelningen av regeringens satsningar för Värmland:

  • 89 010 538 till vårdens medarbetare.
  • 66 225 444 till primärvården.
  • 31 944 080 till arbetet med psykisk hälsa.
  • 8 804 752 för en ny uppdaterad kömiljard
  • 9 362 780 för att kortare väntetider i cancervården.

facebook Twitter Email