Två värmlänningar till SKL

Socialdemokraternas verkställande utskott har nu fastställt S-nomineringarna till Sveriges Kommuner och Landstings valkongress tisdagen den 19 mars.

Från Värmland väntas Linda Larsson och Ulric Andersson få uppdrag i SKL:s beredningar och delegationer. För Socialdemokraterna Värmlands handlar det om uppdrag som är viktiga för Värmlands framtid.

Linda Larsson är föreslagen som ersättare i beredningen för tillväxt och regional utveckling:
– Jag ser fram emot att arbeta med regionala utvecklingsfrågor i SKL:s beredning. Det är viktiga frågor för Värmland, tillväxt, infrastruktur och regional utveckling, säger Linda Larsson (S).

Ulric Andersson är föreslagen som ersättare i beredningen för primärvård och äldreomsorg:
– Jag har under den tidigare mandatperioden haft uppdrag i sjukvårdsdelegationen som hanterar övergripande hälso- och sjukvårdsfrågor. Därför känns det rätt naturligt att smalna av mer mot primärvården och äldreomsorg. Att stärka primärvården är något som både vi i Region Värmland och regeringen tittar på. Jag själv tror också att tillgängligheten och närheten till vård kommer vara en av våra viktigaste framtidsfrågor inom vården framöver, säger Ulric Andersson (S).

 

facebook Twitter Email