Dags att införa en träbyggnadsstrategi i Region Värmland

Socialdemokraterna i Region Värmland vill att fler offentliga byggnader byggs i modern träbyggnadsteknik för att på så sätt tjäna som förebild för ett hållbart fossilfritt samhällsbyggande. Därför har socialdemokraterna nu lämnat in en motion med ambitionen om att det ska införas en träbyggnadsstrategi för Regionen Värmland. Det är en strategi med tydlig målsättning där en bestämd andel av det som byggs av regionen ska vara träbaserat.

– Skogen som byggnadsmaterial har många fördelar. Det bidrar till minskad klimatpåverkan, kortare byggtider och en minskad resursåtgång, säger Peter Söderström (S) kommunalråd i Arvika.

Idag är Värmland ledande inom Bioekonomi som är en del i hållbarhetsarbetet. Där används skogen som förnybar råvara istället för fossila bränslen. Socialdemokraterna vill genom motionen fortsätta utvecklingen med att ta tillvara skogens betydelse för Värmlands utvecklingen men även för sysselsättningen.

– Skogsnäringen står idag för 24 procent av Värmlands industrianställda. I Grums bygger Stora Enso en CLT-fabrik som kommer genera 60 nya arbetstillfällen. Ett antagande av en träbyggnadsstrategi i Region Värmland skulle vara en positiv signal till vårt regionala näringsliv, säger Åsa Johansson (S) Regionråd i opposition.

I Värmland är det bara Sunne och Arvika som antagit en strategi för ökad träbyggnation. Socialdemokraterna hoppas nu att regionen genom en träbyggnadsstrategi blir en förebild för de andra värmländska kommunerna i omställningen för ett hållbart byggande.

– Vi i Arvika är den andra värmländska kommunen att anta en träbyggnadsstrategi. Vi behöver bli bättre i Värmland att se skogen som en viktig råvara och som en del i arbetet för minskad klimatpåverkan, säger Peter Söderström (S) kommunalråd i Arvika.

För kommentarer, kontakta:

Åsa Johansson tel. 070-880 71 53

Peter Söderström tel. 0570-816 96

facebook Twitter Email