Kenneth Johannesson kandidat till Europaparlamentet

Socialdemokraterna har nu fastställt sin lista till Europaparlament i vår.
Värmlands kandidat kommer att vara Kenneth Johannesson från Arvika
som är glad och stolt över förtroendet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenneth Johannesson är en politiker med lång erfarenhet av arbete med internationella frågor. Sedan 2014 har Kenneth varit invald i det Europeiska nätverket Assembly of European Regions (AER). Nätverket samlar regioner från mer än 35 länder och arbetar för att öka regionernas politiska inflytande i de europeiska institutionerna och underlätta interregionalt samarbete över hela Europa. Kenneth Johannesson sitter även med som ledamot inom Equal Opportunities som verkar för att utveckla AER-regionernas arbete för ökad jämlikhet.

Vad beträffar sakpolitiken ser Kenneth Johannesson ett behov av en ny EU-politik som bekämpar orättvisor och klyftor och som skapar ett socialt hållbart Europa.

– Vi ser idag hur högerextremismen växer sig allt starkare i Europa och kan efter valet få ett större inflytande i EU:s poltik, det kan vi inte acceptera! Därför behöver vi socialdemokrater visa på en annan politik med fokus på schyssta jobb, investeringar för ett hållbart klimat och global rättvisa som skapar ett solidariskt samhälle.

Den 26 maj är valdagen som gäller för Europaparlamentetsvalet. I tidigare val har valdeltagandet varit betydligt lägre än i de allmänna valen och 2014 valde enbart 48 procent av Värmlänningarna att använda sin rösträtt. Kenneth Johannesson hoppas att valdeltagandet i årets val blir högre och tror att det är positivt att det finns Värmländska kandidater som ställer upp.

– Givetvis har det betydelse om vi har kandidater från Värmland som ställer upp. För mig är Värmland och EU en win-win och därför är det viktigt att vi pratar om betydelsen för Värmland att vi är medlemmar i EU. I Värmlands fall kan t. ex den skogliga bioekonomin blomstra när den kommer i kontakt med andra europeiska regioner med liknande inriktning, något som stärker den Värmländska arbetsmarknaden.

Socialdemokraternas lista består av 37 namn och toppas av tidigare migrationsministern Heléne Fritzon. Socialdemokraterna har idag fem mandat av Sveriges 20 mandat.

Fakta om Europaparlamentsvalet: 

  • 26 maj är valdagen.
  • Sverige utser 21 ledamöter av totalt 751 ledamöter.
  • Största gruppen i Europaparlamentet är EPP (Europeiska Folkpartiets grupp).
  • EU har 28 medlemsländer (Storbritannien är fortfarande fullvärdig medlem tills Brexit börjar gälla).

facebook Twitter Email