Mer pengar till sjukvården

Den 11 december fattar Landstingsfullmäktige beslut om den kommande landstingsplan med budget för 2019. Vi socialdemokrater ser allvarligt på den utveckling som varit under den styrande minoriteten Värmlandssamverkans ledning gällande den ekonomiska situationen. Vi ser att det är personalbrist samtidigt som antalet anställda ökat. Köerna är långa och kostanden för hyrläkare är på väg mot nya rekord. Det är ohållbart för att säkerställa en likvärdig och god sjuvård för värmlänningarna.

För att det ska vara möjligt att med full kraft ta sig an dessa behov av utveckling och tillväxt krävs ordning och reda i ekonomin och en budgetfördelning som är realistisk.” – Ulric Andersson, Landstingsråd i opposition.

För oss socialdemokrater är det en självklarhet att du som medborgare ska kunna lita på att sjukvården fungerar. Därför lägger vi fram en budget som innebär en förstärkning till hälso- och sjukvården och steg mot att få en budget i balans. Socialdemokraternas förslag ställs mot den styrande minoritetens förslag med svåra besparingsåtgärder.

Läs gärna mer om vårt förslag i VF

facebook Twitter Email