Lars Mejern Larsson invald i Nordiska rådet

Idag valde riksdagen Lars Mejern Larsson till ny ledamot i Nordiska rådet. I rådet samarbetar de nordiska ländernas parlament och regeringar. Riksdagen väljer 20 ledamöter till den svenska delegationen för varje riksmöte, det vill säga ett år. De flesta frågor som behandlas rör inrikespolitik. Många handlar om gränshinder, exempelvis regler som försvårar för dem som bor i ett nordiskt land och arbetar i ett annat. Nordiska rådet arbetar också med utrikes- och säkerhetspolitiska frågor, främst i relation till Östersjöområdet och Arktis.

  • Det här är verkligen en fråga jag brinner för. Framför allt då jag ser att samarbetet med våra grannländer hela tiden växer i betydelse, inte minst i Värmland med närheten till Norge. Vår relation till Norden är viktig. För när landsgränserna allt mer suddas ut blir våra länder ännu mer beroende av varandra, säger Lars Mejern Larsson.
  • Vi måste jobba mer med de här frågorna. Se bara vårt eget län där turism, gränshandel och arbetsmarknad över gränserna både står för en stor del av våra inkomster och kommer även i framtiden vara oerhört betydelsefullt för Värmlands framgång, säger Lars Mejern Larsson.
facebook Twitter Email