Handslag för schyssta villkor

Den svenska modellen skapar ordning och reda på svensk arbetsmarknad. Sedan decennier tillbaka har modellen stått som en garant för en lönebildning som går i takt med samhällets ekonomiska tillväxt samtidigt som den skapat villkor för arbetare som innebär trygga anställningsvillkor och schyssta löner reglerade genom kollektivavtal.
Dessvärre kan vi idag konstatera att utvecklingen av den svenska modellen gått åt fel håll och att det i många fall saknas ordning och reda med försämrade arbetsvillkor som följd. Det finns exempel på arbetsplatser där arbetare ifrån andra länder inte har det skydd och rättigheter som inhemska arbetare har. Det drabbar inte bara den enskilde arbetaren utan även de företag som sköter sig och inte vinner upphandlingarna på grund av att konkurrensens sätts ur spel med hjälp av dumpade villkor.
I förlängningen drabbar detta även givetvis vårt generella välfärdssystem som genom att hämta hem lägre skatteintäckter från företag (inga skatter och avgifter) och arbetstagare (lägre inkomst) får mindre resurser.

Vårt medlemskap i EU har inneburit många fördelar men även nackdelar. EU:s konkurrenslagstiftning och den situation den lett till på många svenska arbetsplatser är en av nackdelarna. LO-distriktet Örebro-Värmland och Socialdemokraterna tror på konkurrens men inte på konkurrens genom försämrade villkor för arbetare. Vi vill att svenska och utländska företag konkurrerar om jobb i Sverige men det ska vara konkurrens genom kvalité och inte med lönedumpning. Alltför länge har synsättet ”lägst pris” vinner varit alenarådande och skickligt framfört av allehanda högerlobbyister. Vår absoluta ståndpunkt är att om vi vill skapa en långsiktigt hållbar och jämlik utveckling i samhället så måste även andra faktorer vägas in.
Stat, kommuner och Landsting upphandlar varor och tjänster för en kostnad om ca 600 miljarder kronor om året. Det är cirka en femtedel av Sveriges bruttonationalprodukt. Hur vi bestämmer oss för att använda dessa pengar kommer att få effekt på svensk arbetsmarknad. Genom tydliga krav vid offentlig upphandling kan vi tillsammans utveckla den svenska modellen med schyssta villkor på svensk arbetsmarkand.

Vi vill:

  • Att upphandlingar med våra gemensamma skattemedel ska bidra till ordning och reda på svensk arbetsmarknad.
  • Värna kvalitet och trygghet för löntagare.
  • Utmana idén om att lägst pris är bäst vid val av leverantörer inom offentlig upphandling.

Därför kommer LO-distriktet Örebro-Värmland och Socialdemokraterna överens om att:

  • Socialdemokratiskt ledda kommuner i Värmlands län och den framtida Regionkommunen Värmland, ska kräva kollektivavtal vid offentlig upphandling.
  • Socialdemokratiskt ledda kommuner i Värmlands län och den framtida Regionkommunen Värmland ska ställa krav på huvudentreprenören att aktivt tillse att kollektivavtal även gäller vid långa entreprenörskedjor så att lönedumpning motverkas.

 

facebook Twitter Email