Gunilla Svantorp får nytt toppuppdrag

Gunilla Svantorp har blivit invald i Folkbildningsrådets styrelse.

Folkbildningsrådets uppgift är att fördela och följa upp de stora statsbidrag som går till folkhögskolor och studieförbund.  Mer än en miljon människor deltar varje år i studieförbundens och folkhögskolornas verksamhet. Det kan till exempel handla om studier i svenska med nyanlända, studiecirklar om politik för personer med funktionsnedsättning, behörighetsgivande allmänkurs eller studiecirklar i körsång.

– Som utbildad folkskollärare är detta något jag brinner för. Så det är väldigt kul att få det här uppdraget, även om det känns lite ledsamt att samtidigt behöva lämna ordförandeskapet i ABF Värmland, säger Gunilla Svantorp

– Folkbildningen är oerhört viktig för att hålla ihop samhället och skapa arenor för människor att mötas och utbyta tankar och idéer. Som socialdemokrat vill jag utveckla folkhögskolan och ta till vara på dess potential. Arbetsmarknaden kommer kräva att vi i framtiden i högre utsträckning fyller på våra kunskaper genom hela livet, säger Gunilla Svantorp.

Kommentarer och mer information
Kontakta Gunilla för fler kommentarer på tel 0702-35 13 46
Läs mer på: http://www.folkbildningsradet.se/om-folkbildningsradet/nyheter/2018/tva-nya-ledamoter-i-folkbildningsradets-styrelse/

facebook Twitter Email