Åsa Johansson ny ordförande

Under lördagen 24 mars valdes Åsa Johansson till ny distriktsordförande under ett år. Hon efterträder Ulric Andersson som de senaste fem åren varit ordförande men nu valt att avgå. Den nya styrelsen ser ut som följer:

Ordförande
Åsa Johansson

Studieledare
Marian Gustavsson

Facklig ledare
Leif Haraldsson

Internationell ledare
Kenneth Johannesson

Ordinarie ledamöter
Linda Larsson, Hans Jildesten, Ann Mlakar, Tobias Eriksson och Sofia Andersson

Ersättare
Pia Falk, Johannes Fransson, Marina Isaksson, Alexander Johansson Pettersson

 

 

 

facebook Twitter Email