Vi hör er oro och ändrar tillbaka LSS

Under en pressträff i dag, tisdag, presenterade ansvarigt statsråd för funktionshinderspolitiken Åsa Regnér en rad åtgärder för den statliga assistansersättningen.

Bland annat ska den tidigare tillämpningen av väntetid och beredskap återställas och tvåårsomprövningarna tillfälligt stoppas. Vår riksdagsledamot Mikael Dahlqvist (S), riksdagsledamot med ansvar för funktionsnedsättningsfrågor i socialutskottet kommenterar.

– Efter att flera domar skapat ny praxis har vi nu hamnat i en situation där många upplever LSS som oförutsägbar och svårförståelig och att assistansen inte kan utföras så som det är tänkt. Det skapar oro hos brukare och deras nära, men innebär också en fara för assistansersättningens legitimitet i stort, säger Mikael Dahlqvist (S).

– Idag föreslår regeringen fyra välbehövliga lagändringar. Bland annat att assistans återigen ska kunna beviljas för väntetid, beredskap och tid mellan insatser. I avvaktan på LSS-utredningens betänkande ska Försäkringskassan inte heller ha lagstadgad skyldighet att göra tvåårsomprövningar, säger Mikael Dahlqvist (S).

– Jag hoppas att de här förslagen kan skapa mer lugn för assistansberättigade och bättre planeringsförutsättningar för kommunerna. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, är en viktig del i det svenska välfärdsbygget och avsikterna i lagen ska självfallet värnas, säger Mikael Dahlqvist (S).

 

Kontakt
Mikael Dahlqvist (S), tel 072-538 41 80

facebook Twitter Email