Orimligt att tullstationen i Hån kommer hålla nattstängt

Tullverket har haft planer på att stänga tullen i Hån nattetid på grund av kostnadseffektivitet. Flertalet politiker har tillsammans med näringslivet i Värmland upprepade gånger uppvaktat Tullverkets ledning för att påtala det orimliga i stängningen. Trots att många företag kommer drabbas i Värmland har nu Tullverket tagit beslut om nattstängning.

  • Jag tycker det är orimligt att en tullstation som befinner sig på en av de viktigaste Europavägarna i Sverige kommer hålla nattstängt. Därför ställer jag idag en fråga till ansvarig minister, säger Gunilla Svantorp (S).
  • I EU finns det tydliga förordningar om att öppettiderna för tullstationerna ska vara så att internationella varuflödet varken hindras eller snedvrids. Om 48 av 55 svarande företag i Handelskammarens undersökning menar att de drabbas av nattstängningen i Hån så tycker jag det är svårt att se hur stängningen överensstämmer med EU:s förordning, fortsätter Gunilla Svantorp (S).
  • Med det som utgångspunkt frågar jag idag finansministern om statsrådet avser att verka för att vi som land uppfyller det som avtalet säger, det vill säga att det internationella varuflödet varken hindras eller snedvrids?

Kontakt
Gunilla Svantorp (S), riksdagsledamot, tel 070-235 13 46

facebook Twitter Email