Långt ifrån att nå vårdgarantin

För flera år sedan varnade vi socialdemokrater för den bristande kontrollen av landstingets ekonomi. Under 2015 vaknade den styrande minoriteten och vi fick se braskande rubriker i tidningarna om landstingets kris. Nu ser ekonomin bättre ut, men det är dessvärre inte framgångsrik landstingspolitik som är anledningen. Stängda vårdplatser och personalbrist har lett till lägre kostnader, men också till längre köer.

Samtidigt får vi rapporter om att antalet anställda har ökat och det måste vara ett misslyckande att detta inte kan leda till högre produktion. Kan det vara så att ökningen sker i fel verksamheter? Kanske för mycket administration? Med mer pengar från vår regering och uttag av pengar från de anställdas pensionsfond landstingets kassa fyllts på men tillgängligheten har inte förbättrats.

Nu helt plötsligt anslås 10 miljoner för kökortning. För lite och för sent, måste vi konstatera när vi ser alla värmlänningar som väntar på vård. Vi har under en lång tid sett behovet av ökade insatser för att få bukt med sjukvårdens köer.

Vi socialdemokrater har därför vid flera tillfällen lagt förslag om utökad budget inom dessa områden. Våra förslag har mötts med argumenten att det redan pågår ett arbete och att det inte behövs några ytterligare pengar. Nu har den styrande sexpartiminoriteten i efterhand gett oss rätt.

På senaste mötet med landstingsstyrelsen visades en bild över köerna till operation som är ganska talande för läget. Vi ser att man på många håll i Sverige har svårt att nå vårdgarantin, men Värmland ligger ännu sämre till – en bra bit under rikssnittet. Inte minst inom psykiatrin ser vi helt oacceptabla köer för både barn och unga som för vuxna.

Men vi ser också att det finns landsting som lyckas riktigt bra med att leverera vård till sina invånare och lyckas andra så kan vi lyckas i Värmland också. Det visade vi när vi senast satt i majoritet under perioden 2006-2010. Då klarade vi att minska köerna till operationer och samtidigt hade vi balans i ekonomin.

Som väl är har vi en regering som ser att sjukvården behöver mer resurser. Om riksdagen kan se till att besluta om de förstärkningar av sjukvården som föreslagits, ser vi fram mot betydligt kraftfullare satsningar och förbättringar av sjukvården i Värmland än vad de 10 miljonerna kan ge.

Socialdemokraterna i Värmland

Ulric Andersson
Monica Gundahl
Daniel Schützer

facebook Twitter Email