Norska pensionärer luras av svenska försäkringsbolag

Uppskattningsvis 50 000 pendlar i de nordiska länderna över gränserna för jobb och näringsverksamhet i annat nordiskt land. Rörligheten är viktig för våra länder och det är angeläget att arbeta för att reducera gränshinder. Nyligen besökte Lars Mejern Larsson Grensetjänsten vid den svensk-norska gränsen. Grensetjänsten arbetar med att hjälpa privatpersoner och företag som har någon form av gränsöverskridande sysselsättning. De har också ett myndighetsnätverk som kan lämna information till de som har frågor som rör gränsöverskridande sysselsättning för både privatpersoner och företag.

  • När jag besökte Grensetjänsten fick jag information om ett problem som rör norrmän som arbetat en tid i Sverige, men nu gått i pension. I flera fall har svenska försäkringsbolag inte betalat ut tjänstepension som intjänats i Sverige, säger Lars Mejern Larsson.
  • Håller försäkringsbolagen inne miljoner? Oavsett är det inte acceptabelt. Intjänad pension ska betalas ut även när du arbetar över gränsen, fortsätter Lars Mejern Larsson.
  • Idag har jag valt att ställa frågor till både den svenska och norska socialförsäkringsminister. För om inte försäkringsbolagen sköter sitt uppdrag måste politiken rycka in. Hur tänker statsråden komma till rätta med försäkringsbolagens skyldighet att betala ut tjänstepension till pensionärer bosatta i ett annat nordiskt land? Avslutar Lars Mejern Larsson.

För mer information: 

Lars Mejern Larsson, tel 070-586 07 97

facebook Twitter Email