Lars Mejern Larsson om att staten återtar kontrollen över järnvägsunderhållet

Under många år har det varit tydligt att den svenska järnvägen inte mår särskilt bra med förseningar, urspårningar och bristande underhåll. Idag fattar regeringen beslut om att återta ansvaret över järnvägsunderhållet. Trafikverket får uppdraget att ta över besiktningsverksamheten och ha det samlade ansvaret för kontroll och utförande av underhåll inom den statliga järnvägen.

– Många har drabbats av ett eftersatt underhåll. Tanken är att Trafikverket ska få en bättre kunskap om hur den svenska järnvägen mår och därigenom kunna prioritera vilka insatser som behövs. Det är bra att anslagen kan användas mer effektivt så att vi får ut mer underhåll för pengarna, säger Lars Mejern Larsson (S), ledamot i riksdagens trafikutskott.

– Jag tror det är bra att vi äntligen får någon som har huvudansvaret för underhållet samtidigt som regeringen skjuter till mer resurser i sin infrastrukturproposition. Bättre kontroller med järnvägsunderhåll gör att vi säkrar tillväxten och ett måste för att klara jobbutmaningen, säger Lars Mejern Larsson (S).

Regeringsbeslutet i sin helhet

Regeringen uppdrar åt Trafikverket att snarast vidta åtgärder för att i egen regi organisera och bedriva verksamhet för leveransuppföljning och manuell underhållsbesiktning avseende järnvägsunderhåll.

Trafikverket ska till regeringskansliet (Näringsdepartementet) redovisa framdriften av uppdraget vid följande tillfällen; 30 juni 2017, 15 december 2017, 29 juni 2018. Regeringen avser därefter att återkomma med tidpunkter för redovisningstillfällen.

facebook Twitter Email