Det är dags att ta tag i sjukvårdsrådgivningen

I juni 2015 motionerade vi om att landstinget skulle planera för ett möjliggörande av sjukvårdsrådgivning i egen regi. Bakgrunden var de olika problem som den upphandlade sjukvårdsrådgivning inneburit och att tidigare gjord utredning pekat på alternativa lösningar. Nuvarande avtal med MEDHELP gäller fram till 2017-02-28.

Det är alltså hög tid att bestämma hur vi vill ha det med sjukvårdsrådgivningen!

–  Vi är övertygade om att det finns stora möjligheter att förbättra hela den vårdkedja som handlar om det akuta omhändertagandet, säger Ulric Andersson, socialdemokraterna

–  Att upphandla denna funktion på en monopolmarknad var en dålig lösning förra gången. Vi måste undvika att göra om samma misstag. Om vi ska ha en chans att värdera olika alternativ och eventuellt göra förändringar måste frågan behandlas snarast. Annars är risken stor att avtalsförlängning är det enda alternativ som återstår, säger Monica Gundahl, socialdemokraterna.

Därför har vi lämnat in en interpellation till landstingsfullmäktige där vi ställer frågan till den styrande minoriteten hur de tänker hantera sjukvårdsrådgivningen i framtiden och vad som görs inför de avgörande datum som närmar sig?

  

Ulric Andersson                                                Monica Gundahl
Socialdemokraterna                                          Socialdemokraterna

facebook Twitter Email