Aktuellt

211 miljoner till Värmlands välfärd

Regeringen har nu fattat beslut om den slutliga fördelningen av de sju välfärdsmiljarder till kommunerna och landstingen som fördelas utifrån mottagande av nyanlända och asylsökande. För Värmland innebär det ett tillskott på över 211 miljoner under 2017. – Att vår ekonomi stärks med 211 miljoner är gör det möjligt för oss att satsa på ett…

Läs mer

God jul & gott nytt år

Först och främst. tack alla ni medlemmar och sympatisörer som lagt ner kraft och energi för ett mer jämlikt Värmland. När jag tittar tillbaka är det en otrolig verksamhet vi haft under året. En kraft som inte bara visas bland medlemmar utan också av våra förtroendevalda. I flera kommuner har politiken lyckats vända skolresultaten och…

Läs mer

Varför är värmländska vårdcentraler sämre?

Enligt den nationella patientenkäten som genomfördes under hösten 2015 får de värmländska vårdcentralerna bland de sämsta betygen av patienterna.

– Det kan inte vara OK att våra vårdcentraler är sämst på tillgänglighet, sämst på information och kunskap och att vi ligger i botten när det gäller helhetsintryck, säger Ulric Andersson, Socialdemokraterna. Vid landstingsfullmäktige i juni 2014 behandlades en motion från oss om ökad tillgänglighet i primärvården. Vi fick inte bifall och motiveringen var att de…

Läs mer

Det är dags att ta tag i sjukvårdsrådgivningen

I juni 2015 motionerade vi om att landstinget skulle planera för ett möjliggörande av sjukvårdsrådgivning i egen regi. Bakgrunden var de olika problem som den upphandlade sjukvårdsrådgivning inneburit och att tidigare gjord utredning pekat på alternativa lösningar. Nuvarande avtal med MEDHELP gäller fram till 2017-02-28. Det är alltså hög tid att bestämma hur vi vill…

Läs mer

Vi föreslog 40 miljoner kronor mer till löner

Det står allt mer klart att det mest akuta problemet i landstinget handlar om kompetensförsörjningen. De mest behövande värmlänningarna är de stora förlorarna när det saknas personal i viktiga verksamheter och därför menade vi att budgetbeslutet måste innehålla en tydlig satsning på personalen. Det mest effektiva sättet att säkra en god verksamhet med kvalitet, säkerhet…

Läs mer
facebook Twitter Email