Jonas Gunnarsson blir vicepresident

Under förmiddagen valdes Värmlands riksdagsledamot Jonas Gunnarsson till vice president för Europarådets parlamentariska församling. Europarådet är en mellanstatlig europeisk samarbetsorganisation med 47 medlemsstater som bildades 1949. Organisationen arbetar i huvudsak med att främja demokrati, mänskliga rättigheter och rättsstatsutveckling.

– Det är såklart hedrande och kommer vara en viktig position för att främja demokrati och mänskliga rättigheter i Europa. Jag är under ett år vice ordförande vilket kommer kräva mycket arbete då vi lever i tider där odemokratiska och auktoritära krafter gör sig hörda i allt större omfattning, säger Jonas Gunnarsson.

Kontakt Jonas Gunnarsson för mer information och kommentarer tel 070-229 04 57.

 

Fakta om Europarådets parlamentariska församling (Wikipedia)

Europarådets parlamentariska församling (PACE), utgörs av politiskt tillsatta representanter från medlemsstaternas nationella parlament och består av 648 ledamöter (324 ordinarie och 324 suppleanter). Sveriges riksdag har utsett tolv riksdagsledamöter till medlemmar av församlingen, sex ledamöter och sex suppleanter, vilka tillsammans utgör Riksdagens Europarådsdelegation.

PACE uttalar sig generellt om frågor som berör Europarådet samt övervakar mänskliga rättigheter och den demokratiska utvecklingen i medlemsstaterna. Övervakningsarbetet bedrivs av övervakningsutskottet och presenteras i rapporter som diskuteras i församlingens plenum. Sådana diskussioner kan följas av resolutioner eller rekommendationer som riktar sig till Europarådets ministerkommitté eller mer allmänna uttalanden. När en övervakningsprocess eller rapport är avslutad följs upp genom politisk dialog mellan PACE och parlamentet i den medlemsstat som är berörd. Att bli föremål för övervakning är en stark politisk signal som använts exempelvis i exempelvis konflikten mellan Ryssland och Georgien till följd av händelserna under 2008, eller konflikten i Ukraina.

PACE utser också Europarådets generalsekreterare, kommissionären för mänskliga rättigheter och domare till Europadomstolen, tillsammans med Europarådets ministerkommitté.

facebook Twitter Email