Historiskt beslut i Regionfullmäktige

Efter att Regionfullmäktige fattat beslut om etapp 1 i det som kan bli Värmlands största byggprojekt någonsin överlämnade regionstyrelsens ordförande Åsa Johansson (S) bygglovshandlingarna till ordförande för stadsbyggnadsnämnden i Karlstad Anders Tallgren (S).

Nu kan Nya CSK (Centralsjukhuset i Karlstad) äntligen påbörjas! Projektet ska genomföras under åren 2023–33 med en investeringsram om 5,2 miljarder.

 ”Det är fantastiskt glädjande att få ta ett så viktigt beslut som både ger
invånarna bättre vård och personalen en bättre arbetsmiljö” säger Daniel
Schützer (S), ordförande i Hälso- och Sjukvårdsnämnden. ”Men vi jobbar inte bara med CSK. Värmland har och ska ha tre sjukhus och det är viktigt för majoritetspartierna att vi prioriterar vården i hela Värmland” avslutar
Daniel. 

Nya CSK är ett nytt sätt att tänka vård. Framtidens Centralsjukhus innebär en modern hälso- och sjukvård för alla värmlänningar som är lättillgängligt och logiskt för patienter och personal. Framförallt är det flexibelt och ska kunna anpassas när nya behov uppstår.

Läs mer om projektet på Region Värmlands hemsida:

Nya CSK – Region Värmland (regionvarmland.se

facebook Twitter Email