(S) Vi ska leda klimatomställningen och skapa fler gröna jobb i Värmland

Vi socialdemokrater har satt upp ett ambitiöst mål för klimat, vi säger att Sverige sedan år 2045 ska vara fossilfritt och inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären. Det gör vi för att klimatet är vår tids ödesfråga och det finns inget utrymme för tvekan. Vi behöver göra allt vi kan för att säkra kommande generationers framtid. Därför behöver vi se möjligheter med klimatomställningen och inte utmaningar.

Riksdagskandidaten Sofia Skönnbrink och regionkandidaten Tobias Eriksson besökte därför LignoCity i Bäckhammar utanför Kristinehamn för att lära sig om hur vi mer än idag dra nytta av skogen i klimatomställningen. LignoCity ägs av RISE och är en test- och utvecklingsmiljö som fokuserar på hur man kan ta tillvara lignin. Lignin hittar man främst i trä och ingår i alla växters cellväggar och är det som binder dess fibrer och ger styrka. Lignin är en underutnyttjad råvara som kan användas vid produktion av plast, drivmedel, asfalt, batterier, kolfiber, bygg- och konstruktionsmaterial.

Värmlands starka position inom skoglig bioekonomi har gjort att Londonbaserade start-up företag Lixea idag finns i Bäckhammar. Företaget har utvecklat en ny process som med hjälp av miljövänliga lösningsmedel (så kallade jonvätskor) kan omvandla träavfall och jordbruksrester till högkvalitativa råmaterial såsom Lignin och Cellulosa. Dessa kan sedan användas för att skapa hållbara kemikalier, material och bränslen.

Det är den här typen av innovativa idéer som behövs för att Sverige ska kunna ställa om och bli världens första fossilfria välfärdsland. Det är därför vi Socialdemokrater till skillnad från Sverigedemokraterna satsar pengar på den gröna omställningen istället för att förneka att klimatkrisen ens existerar.

Vi socialdemokrater går därför till val på stärka och utveckla den svenska industrin, det gör vi genom följande delar:

  1. Öka tempot i industrins omställning genom förstärkta satsningar på industriklivet genom att utöka stödet.
  2. Ökade satsningar på forskning och innovation, inte minst när det gäller digitaliseringens möjligheter. Vi kan bara se här vilken betydelse och potential som LignoCity har för framtiden.
  3. Förenkla och snabba upp tillståndsprocesserna för företag som vill expandera och skapa nya jobb. Möjliggöra för fler klimatinvesteringar i Sverige vill regeringen utöka de gröna kreditgarantierna till minst 100 miljarder.
  4. Sjösätta världens första statliga stödsystem för att ta bort koldioxid från atmosfären med bio-CCS[1]. Det handlar att fånga in och lagra koldioxidutsläpp från till exempel kraftvärmeindustrin, skogsbruk och produktion av pappersmassa.

Tycker du att klimat är lika viktigt som vi, rösta på Socialdemokraterna den 11 september.


[1] Bio-CCS, är ett outvecklat område och innebär avskiljning, transport och lagring av koldioxid från organiskt material som redan bundit koldioxid under sin livstid, exempelvis skogsrester och träflis.

facebook Twitter Email