Regionens medarbetare förtjänar bättre

Vi socialdemokrater vet att den värmländska hälso- och sjukvården bara kan bli så bra som personalens förutsättningar medger. Därför presenterar vi socialdemokrater i Värmland 16 punkter med politiska förslag för den kommande mandatperioden, som handlar om att förbättra arbetsvillkoren för alla undersköterskor, sjuksköterskor och andra 8000 medarbetare som bär upp den värmländska hälso- och sjukvården.

Personalfrågan är och kommer vara den enskilt viktigaste frågan för att säkra en bra vård och korta köerna. Här har det moderatledda styret i regionen misslyckats. Det räcker nu! Vi socialdemokrater kommer göra det som krävs för en bättre arbetsmiljö för vårdpersonalen, säger Åsa Johansson (S) regionrådskandidat.

Under de kommande åren kommer regionen behöva anställa fler vårdpersonal för att klara den demografiska utmaningen med en allt åldrande befolkning. Många fler behöver utbildas, och fler behöver kunna se en framtid inom välfärdsyrkena. För att nå dit behöver hälso- och sjukvården – och arbetsplatserna inom Region Värmland – vara bra arbetsplatser, och arbetsvillkoren måste vara schysta. Vi ska helt enkelt vara en attraktiv och konkurrenskraftig arbetsgivare.

Den personalpolitiska inriktning som vi nu presenterar innehåller viktiga politiska åtgärder och förändringar för att förbättra regionen som arbetsplats. Det handlar om 16 punkter som vi socialdemokrater kommer arbeta för att göra till verklighet under den kommande mandatperioden, säger Åsa Johansson (S) regionrådskandidat.

Det här innehåller paketet:

Paketet innehåller 16 punkter för att personalen i Region Värmland ska få bättre arbetsmiljö och förutsättningar på jobbet. Det handlar till exempel om att arbeta för mer konkurrenskraftiga löner, att vårdanställda ska få stärkt rätt till kompetensutveckling och mer tid till patienterna.

Här är fler exempel:

  • Likvärdiga möjligheter till specialistutbildning för bland annat sjuksköterskor, undersköterskor, arbetsterapeuter och fysioterapeuter.
  • Regionen ska vara en arbetsplats där relationen mellan krav, förväntningar och resurser hänger ihop och där medarbetare har möjlighet att påverka sin arbetssituation.
  • Möjligheter till friare former för den som arbetar kvar längre, till exempel mentorskapsprogram.
  • Se över hur vårdpersonalen kan få mer tid till patienterna och mindre tid till onödig byråkrati eller administrativa uppgifter som lika gärna kan skötas av andra yrkesgrupper.
  • Inrätta ett personalutskott för att få ett samlat politiskt ansvar i frågorna.  
  • Stärka skyddsombuden så att de får verktyg att jobba med organisatorisk och social arbetsmiljö.
  • Verka för att kollektivavtal krävs vid alla offentliga upphandlingar av Region Värmland. Vi ska ha ordning och reda på den svenska arbetsmarknaden.
  • Inrätta ett regionalt samverkansorgan med Karlstads Universitet så att utbildningsplatserna matchar kompetensbehovet i Värmland.
  • Möjliggöra för fler att exempelvis kunna studera till sjuksköterska på distans via kommunernas lärcentrum.

Läs programmet i sin helhet här

facebook Twitter Email