Uttalande Distriktskongress

Vi socialdemokrater i Värmland har under helgen fastställt partiets valprogram. Med slogan ”Värmland kan bättre” är vi nu redo att ta över styret i regionen, vara med och styra i flera av våra värmländska kommuner samt ge Magdalena Andersson ett starkt mandat att fortsätta som statsminister.

Valprogrammet fokuserar på att lösa de problem och utmaningar som vi ser i vårt län. Den värmländska sjukvården är hårt ansträngd och det är hög tid för en ny politisk ledning och inriktning efter tolv år av borgerligt styre i regionen. Tusentals värmlänningar väntar på vård, den psykiska ohälsan ökar bland unga och vi saknar personal inom vården. Den utvecklingen är för oss socialdemokrater oacceptabel och måste vändas.

Vi vill att värmlänningar ska få kontakt och vård utan onödig väntan. Vårdcentralernas tillgänglighet ska stärkas, bland annat genom utökade öppettider så att fler ska kunna söka vård utanför ordinarie arbetstid. Vårdbehovet är stort och köerna långa inom den värmländska sjukvården. Tusentals värmlänningar väntar på operation och regionen har svårt att klara den lagstadgade vårdgarantin. Samtidigt är rekordmånga vårdplatser stängda. Här behövs bättre grundbemanning och politisk vilja att satsa på personalens arbetsmiljö och löner. Detta behövs för att öppna fler vårdplatser och korta köer.

Den psykiska ohälsan utgör ett allt större problem i vårt samhälle, både bland barn och unga, vuxna och äldre. Vi behöver öka samverkan mellan skolsköterskor och kuratorer för våra elever. Utöver elevhälsan är det viktigt att det finns möjlighet till en tidig första kontakt med hälso- och sjukvården i respektive kommun vid psykisk ohälsa för att förebygga ensamhet, för både ungdomar och hos äldre.

Värmland ska vara ett konkurrenskraftigt län som förknippas med attraktiva jobb och livskvalité där vi tar ledartröjan i den gröna omställningen. I vårt valprogram finns även omfattade satsningar på kultur, kollektivtrafik och infrastruktur. Vi vill bland annat erbjuda skydd för förföljda och hotade kulturskapare, erbjuda alla unga avgiftsfri kollektivtrafik under alla lov, och verka för att projektet Oslo – Stockholm 2.55 ska bli verklighet.

Åsa Johansson
Socialdemokraterna

facebook Twitter Email