(S) äntligen satsning på vårdpersonal, men mer behövs!

Kommentar rörande det förslag som det borgerliga styret lagt om att sjuksköterskor inom dygnetruntvården ska få en förstärkning på 2000kr/månaden.

Socialdemokraterna i Region Värmland anser det är bra att det borgerliga styret äntligen ser behovet av satsningar på vårdpersonalen. Det är något vi socialdemokrater efterfrågat och arbetat länge för. Våra budgetförslag har därför under mandatperioden innehållit satsningar på höjda löner och personal.

Förslaget från de borgerliga skulle ha kommit mycket tidigare och kommer inte på långa vägar lösa våra utmaningar med kompetensförsörjningen i regionen. Vi behöver fortsatt mer personal på våra vårdcentraler, inom förlossningen och inom andra viktiga delar av värmländska vården. Vi är även kritiska till att flera yrkesgrupper som också arbetar i dygnetruntvården undantas.

Vi socialdemokrater menar att man behöver ta ett helhetsgrepp tillsammans med de fackliga organisationerna för att kunna behålla och faktiskt rekrytera personal. Inte göra en nödlösning bara för att det är valår.

För socialdemokraterna
Ulric Andersson
Åsa Johansson 
Mats Sandström

Socialdemokraterna       Socialdemokraterna       Socialdemokraterna

facebook Twitter Email