(S) trycker på för ett bättre gränsöverskridande samarbete med Norge

Den 8 mars besökte våra politiker i Regionala utvecklingsnämnden Grensetjensten Norge-Sverige i Morokulien. Grensetjensten är ett gränsöverskridande samarbete mellan Sverige och Norge. Grensetjänsten jobbar med att hjälpa företag och privatpersoner som har någon form av gränsskridande sysselsättning. 

I samband med nämndens sammanträde har vi skickat in ett politiskt initiativ för att förbättra samarbetet med Norge efter pandemin. Flera Socialdemokratiska företrädare har länge uttryckt sitt missnöje över den dåliga hanteringen av det gränsöverskridande samarbetet. Under Coronapandemin minskade dagligvaruhandeln i Värmlands gränskommuner kraftigt till följd av restriktionerna.  

Det vi förelår är att Regionala utvecklingsnämnden ser på fler möjligheter att stötta gränskommittéerna som är en brygga mellan Sverige och Norge. Vidare föreslår vi även ett gemensamt gränsrådslag en gång om året tillsammans med Norge. Syftet är att stärka attraktionen av investerare och företag i en sammanhängande arbetsmarknadsregion. 

– Värmland har en unik möjlighet med både handelsmöjligheter och kulturutbyten. Vi har påtagliga gånger de senaste åren presenterat förslag på ett förbättrat gränssamarbete med vårt grannland. Vår ambition är att initiativet leder till att stärka samarbetet och relationerna mellan Sverige och Norge. säger Åsa Johansson (S), regionråd i opposition. 

Det vi föreslår är följande: 

Att Regionala utvecklingsdirektören får i enlighet med Norgerapporten i  uppdrag att se över och uppdatera infrastrukturen för formella samarbetsforum, och framförallt se på möjligheten att stötta  gränskommittéerna. 

Att Regionala utvecklingsnämnden inrättar ett gemensamt gränsrådslag en gång om året med vårt grannland Norge. 

facebook Twitter Email