(S) Tillgängligheten till vårdcentralerna måste bli bättre!

Sveriges Kommuner och Regioner [SKR] har nyligen presenterat den årliga hälso- och sjukvårdsbarometern. Den undersöker bland annat befolkningens attityder och vilket förtroende man har för svensk hälso- och sjukvård. Överlag anser sig värmlänningarna ha tillgång till den hälso- och sjukvård som man behöver. Men det finns delar som får Socialdemokraterna att reagera på.

– Återigen ser vi att värmlänningarna har ett lågt förtroende när det gäller våra vårdcentraler. Det är inte acceptabelt, tillgängligheten måste bli bättre med en betydligt stabilare bemanning på våra vårdcentraler! Säger Mats Sandström (S) regionråd i opposition.  

Andelen värmlänningar som har stort eller mycket stort förtroende för länets vårdcentraler hamnar för 2021 på 64.1 procent. Det är likartat mot tidigare år och resultatet är bland de fem sämsta regionerna i Sverige. Värmlänningarna får även i undersökningen uppskatta om väntetiderna inom hälso- och sjukvården bedöms som rimliga. När det handlar om vårdcentralerna anser 68 procent att väntetiderna är rimlig medan 54 procent anser att väntetiderna till besök och behandling på sjukhus är rimliga. Både siffrorna är under rikssnittet som är 70 respektive 55 procent.

– Efter tolv år av borgerligt styre i regionen är det nu hög tid att för en ny politisk ledning och inriktning. Tusentals värmlänningar väntar på vård och vi saknar personal inom vården. Den utvecklingen är för oss socialdemokrater oacceptabel och måste vändas, säger Mats Sandström (S) regionråd i opposition.

Mer positivt betyg får regionen av värmlänningarna för hanteringen av Coronapandemin. Där placerar sig regionen bland de främsta.  

– Resultatet visar återigen på att vår samverkan mellan region Värmland och de värmländska kommunerna har varit en framgångsfaktor i Värmlands hanterande av pandemin. Något vi behöver utveckla och stärka framöver, säger Mats Sandström (S) regionråd i opposition.

facebook Twitter Email