(S) kritiska till regionstyrets hantering av barn och ungdomspsykiatrin

Läget inom barn och ungdomspsykiatrin i Region Värmland har länge varit satt under stark press med långa väntetider och brist på personal. I en extern granskning kritiseras nu styrningen av barn- och ungdomspsykiatrin, BUP. Socialdemokraterna fick redan 2018 igenom att en genomlysning behövs göras, något som ännu inte gjorts. Det får Socialdemokraterna att återuppta sitt krav och nu föreslås därför att en extern stödkommission tillsätts för att komma tillrätta med de brister som lyfts i granskningen.      

– Under de snart 12 år som Sjukvårdspartiet haft ansvar för psykiatrin har utvecklingen inte alls hängt med i samma takt som behoven har ökat. Hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Marianne Utterdahl har vid flera tillfällen påtalat att åtgärderna är på väg men granskningen visar någonting helt annat, det måste bli bättre! säger Daniel Schützer (S) kommunstyrelsens ordförande i Årjäng och ledamot av hälso- och sjukvårdsnämnden.

Granskningen återupprepar den kritik som riktades 2016 rörande tillgänglighet, personalomsättningen och produktiviteten. Rörande produktionstakten ligger Värmland lågt. Här träffar behandlande personal endast 1,35 patient per dag, i genomsnitt, vilket är lägre än riksgenomsnittet. Den samlade bedömningen av granskningen är att det finns behov av att stärka styrningen, uppföljningen och den interna kontrollen.

– Vi socialdemokrater är övertygade om att det finns mer att göra, men också om att problemen måste tydliggöras så att nödvändiga förändringar och förbättringar verkligen blir genomförda, säger Mats Sandström (S), Regionråd i opposition.

facebook Twitter Email