(S) Hundra extra miljoner till regionala flygplatser

De regionala flygplatserna har fått räkna med stora underskott de senaste åren och har sedan Coronapandemin varit i fritt fall.  

Den socialdemokratiskt ledda regeringen föreslår nu i sin tredje extra ändringsbudget till riksdagen ett tillfälligt ökat driftstöd till kommuner för driften av regionala flygplatser med 100 miljoner kr. Förslaget ger ett utökat stöd till tre av Värmlands regionala flygplatser, i Karlstad, Torsby och Hagfors. Regeringen föreslår också att stödet till flygtrafikledningen på regionala flygplatser utökas med 26,5 miljoner kr.

– Det är bra att vi blir kompenserade för det intäktsbortfall som varit under pandemin. Våra regionala flygplatser har stor betydelse för det lokala och regionala näringslivet och därmed för viktiga arbetstillfällen, säger Åsa Johansson (S) Regionråd i opposition.

– Den värmländska flyginfrastrukturen är en infrastruktur som lockar turister, skapar affärsutbyten och inte minst skapar förutsättningar för ett brand- och ambulansflyg som räddar liv. Karlstad Airport är dessutom en beredskapsflygplats som uppfyller en viktig samhällsfunktion. Därför är Regeringens förslag på utökat driftstöd extra viktig, säger Lars Mejern Larsson, (S) Riksdagsledamot.

facebook Twitter Email