(S) Den logopediska kompetensen behöver stärkas

Värmland tillhör den region i Sverige som har minst antal logopeder i förhållande till befolkningen. Statistik från Socialstyrelsen anger att Värmland har ungefär 11 logopeder per 100 000 invånare, vilket kan jämföras med Stockholms län med 25 logopeder per 100 000 invånare. Socialdemokraterna i Region Värmland vill nu genom en motion göra en kartläggning kring hur den logopediska kompetensen kan stärkas och utvecklas i Värmland.

– Det många inte vet är att språkstörning är den vanligaste funktionsnedsättningen hos barn och unga. Här ser vi ett behov av att göra en gemensam insats i Värmland där bland annat samordningen mellan hälso- och sjukvården, socialtjänst och skola behöver utvecklas och stärkas, säger Mats Sandström (S) regionråd i opposition.

Socialdemokraterna vill även titta på hur insatserna kring barn med sammansatt utvecklingsneurologisk problematik kan utvecklas. Utgångpunkten är ett koncept kallat ”Essence”. Konceptet innebär att professioner som psykologer, logopeder, fysioterapeuter och läkare gemensamt tittar på barnets sammantagna problematik för att sedan kunna ge ett anpassat stöd och behandling. Det gör att föräldrar inte behöver vända sig till olika specialister för bedömning utan ett bredare helhetsgrepp kring barnet kan tas.  

– Tidiga insatser är oerhört viktigt för att förebygga barns utveckling av allvarligare problematik. Därför behöver vi titta på hur vi på ett samordnat sätt kan ge det bästa stöd och vård till våra barn och unga, säger Mats Sandström (S) regionråd i opposition.

Det Socialdemokraterna föreslår är följande:

Att en utredning görs kring hur Region Värmland utifrån motionens intentioner om Essence kan skapa ett multidisciplinärt team för barn och unga. 

Att Region Värmland i samverkan med de värmländska kommunerna gör en kartläggning kring hur den logopediska kompetensen kan stärkas och utvecklas i Värmland för barn och unga. 

facebook Twitter Email