(S) kritiska till Trafikverkets förslag

Trafikverket har presenterat sitt förslag till nationell åtgärdsplan för Sveriges infrastruktur de kommande tolv åren. Det får Socialdemokraterna i Värmland att reagera som är kritiska till att flera viktiga satsningar uteblir i förslaget. Det handlar om dubbelspår mellan Kil och Kristinehamn samt spårbyte på Fryksdalsbanan som är en viktig del för att kunna korta ned resetiderna.

Åsa Johansson (S) som är vice ordförande för regionala utvecklingsnämnden ser beskedet som ett stort bakslag i arbetet för att skapa effektiva och hållbara transportlösningar för Värmland.   

  • För att Värmland ska stå starkt i framtiden och för att kunna skapa nya jobb, välstånd och minska vår klimatpåverkan måste vi ha en infrastruktur som fungerar och som går att lita på. Därför är jag besviken att Värmland inte prioriteras mer, särskilt Värmlandsbanan som är Sverige hårdast belastade enkelspår, säger Åsa Johansson (S) vice ordförande regionala utvecklingsnämnden.

Daniel Schützer (S), kommunalråd i Årjäng hade velat se etapperna mellan Töcksfors och Årjäng bland de prioriterade objekten. Istället läggs de med som möjliga objekt om Trafikverket får 10 procent i utökad ram.

  • Nej, jag är inte nöjd! Vi måste höja vägsäkerheten då det finns stora brister på sträckan med farliga korsningar som måste åtgärdas, säger Daniel Schützer (S) kommunalråd Årjängs kommun.

Förslaget till nationell plan kommer vara ute på remiss till den 28 februari och regeringen fattar beslut om den före sommaren 2022. Innan det kommer Lars Mejern Larsson (S), riksdagsledamot ta kontakt med de andra värmländska riksdagsledamöterna för att bjuda in till samtal kring vad man kan göra för att påverka inför beslut av planen. 

  • Att så många viktiga infrastruktursatsningar inte finns med för Värmland gör mig orolig. En väl utbyggd infrastruktur är avgörande för att stärka hela Värmland och den gränsregionala utvecklingen mellan Sverige och Norge. Därför behöver vi nu kraftsamla oss innan slutgiltigt beslut tas, säger Lars Mejern Larsson (S), riksdagsledamot. 
facebook Twitter Email