S-kongressen: Viktigt steg fattat för en jämlik tandvård

Det är dags att tandvården omfattas av ett högkostnadsskydd likt sjukvårdens, det beslutades idag under Socialdemokraternas partikongress. Det är en fråga som ombuden från Värmland varit med och jobbat igenom. Maria Norell och Marian Gustavsson från Forshaga som fört fram värmlandsdelegationens talan är glada över beslutet.

– En god och jämlik tandvård får inte vara en klassfråga. Därför jag oerhört stolt och glad att partiet nu tagit ställning för att tandvården på sikt ska omfattas av högkostnadsskyddet likt sjukvårdens, säger Maria Norell (S), ombud från Forshaga.

– Tänderna och munhälsan har stor betydelse för vårt välbefinnande och hälsa, alla ska ha rätt till ett vinnande leende, säger Marian Gustavsson (S), ombud från Forshaga.

facebook Twitter Email