S-kongressen: Tiden för etableringsersättningen ses över

Den statliga ersättningen för etablering av nyanlända med uppehållstillstånd ska efter beslut på S-kongressen ses över. Idag ges ersättningen som längst två år men efter påtryckningar från värmlandsdelegationen kan tiden nu komma att förlängas. Åsa Hååkman Eriksson, kommunalråd från Filipstad som själv var uppe i debatten välkomnar beslutet av S-kongressen. Under sitt anförande lyfte Åsa att det är glädjande att etableringstiden under den socialdemokratiska regeringen kommit att halverats, dock tar det ofta betydligt längre tid. Något som kraftigt kommit att påverka Filipstads kommuns ekonomi.

– En etableringstid på två år är för kort för att hinna etablera sig på arbetsmarknaden. Det är ohållbart att vi som kommun ska dra ett så tungt ekonomiskt lass när det egentligen är ett nationellt ansvar. Därför är det bra att vi nu ser över ersättningen för etableringstiden, säger Åsa Hååkman Eriksson, ombud från Filipstad.

facebook Twitter Email