S-kongressen: Steg framåt för Oslo-Stockholm

Värmlandsdelegationen fick under S-kongressen igenom sitt förslag om att Socialdemokraterna ställer sig bakom att stärka den gränsöverskridande infrastrukturen. Det för att knyta samman de nordiska länderna ännu bättre genom hållbara transporter. Ett projekt som skulle kunna omfattas av det är en snabbare tågförbindelse mellan Oslo och Stockholm. En satsning som också har ett starkt stöd i Norge.

Bättre järnvägsförbindelse skulle överflytta flygresor mellan huvudstäderna till tåg och minska bilresandet längs stråket. Anders Tallgren som var uppe i debatten för Värmland är mycket nöjd med beslutet.  

– Mycket glädjande. Ett steg närmare en förbättrad förbindelse som har stor betydelse för klimatet och den regionala utvecklingen, säger Anders Tallgren (S) ombud från Karlstad.

– Större infrastrukturinvesteringar som berör flera nationer kräver ett nationellt engagemang och en samverkan över nationsgränser. Oslo-Stockholm under tre timmar kan komma att bli ett flaggskepp och stärka den norsk-svenska relationen, avslutar Anders Tallgren (S).

facebook Twitter Email