S-kongressen: idrottens betydelse stärks efter påtryckningar från Värmland

Anders Tallgren, ombud från Karlstad fick sent igår kväll med sig S-kongressen på att idrottsrörelsens betydelse stärks i partiets politik. Värmlandsdelegationen ansåg att den fått en alltför osynlig roll i partistyrelsens ursprungliga förslag till kongressen. Partiet kommer nu att se över idrottspolitiken och hur den kan stärkas inför valet. Till det arbetet kommer Anders Tallgren som också har ett engagemang inom svensk idrott att bjudas in.    

– Idrotten är Sveriges största folkrörelse och det gläder mig att två stora folkrörelser nu krokar arm än tydligare, säger Anders Tallgren (S) ombud från Karlstad.

– Väldigt hedrande och roligt att få vara med och utveckla partiets idrottspolitik, avslutar Anders Tallgren (S). 

facebook Twitter Email