Beslut på S-kongressen – stärkt barnomsorg och vinstförbud

Partikongressen har nu tagit ställning för att barnomsorgen ska bli mer tillgänglig. Möjligheterna till omsorg på obekväm arbetstid ska stärkas för de som behöver och efterfrågar det. Delegationen från Värmland hade velat se ett tydligare ställningstagande genom att göra det till en lagstadgad rätt att erbjuda barnomsorg på obekväm tid. Linda Larsson som är delegationsledare är ändå nöjd och ser det som ett steg i rätt riktning.

– Det är en viktig jämställdhetsstatsning då brist på barnomsorg på kvällar och andra obekväma arbetstider medför att många tvingas säga nej till arbete och framförallt kvinnor tvingas går ned i arbetstid, säger Linda Larsson (S) delegationsledare för Värmland.

Vidare under området skola fattade S-kongressen en rad beslut på ny skolpolitik. Ett av de viktigare ställningstaganden är att förbjuda vinstuttag i skolan. Partiet har även tagit ställning för att införa kommunal vetorätt mot etablering av friskolor.

– Aktörer med vinstintressen ska inte driva skola! De skattemedel vi gemensamt investerar i skolan ska användas till att skapa en bättre och mer jämlik kunskapsskola för barnen, säger Sofia Magnusson (S) ombud från Karlstad.

facebook Twitter Email