Stora satsningar på välfärden och äldreomsorgen

Idag presenterade regeringen nya satsningar på Värmlands kommuner och regioner. För hela landet handlar det om ytterligare tillskott på 3 miljarder kronor i generella statsbidrag 2022. Höjningen innebär tillsammans med tidigare satsningar under mandatperioden att nivån på det generella statsbidraget kommer vara 27,5 miljarder kronor högre 2022 jämfört med 2018. 22,5 miljarder kronor utgör en permanent höjning.

– Det här är välkomna pengar och framförallt ökningen av det generella statsbidraget kommer ge långsiktiga förutsättningar att utveckla och stärka välfärden i Värmland, särskilt nu efter pandemin, säger Mikael Dahlqvist (S) Riksdagsledamot.

Regeringen presenterar även flera satsningar på äldreomsorgen. Där förlängs bland äldreomsorgslyftet till år 2023. Äldreomsorgslyftet innebär att ny och befintlig personal ges möjlighet att genomgå utbildning till vårdbiträde eller undersköterska på betald arbetstid. I Filipstad har satsningen fallit väl ut där upp till 20 personer fått möjlighet att utbilda sig på betald arbetstid.

– Det är ingen hemlighet att vårdpersonalen många gånger har dåliga arbetsvillkor. Jag som socialdemokrat har en högre ambition och vill se en höjd status och attraktion i yrket. Därför är jag så glad att vi nu kan genomföra och fortsätta denna satsning, säger Åsa Hååkman Eriksson (S) Kommunalråd i Filipstad.  

En annan nyhet är att trygghet för de äldre ska stärkas genom införandet av en fast omsorgskontakt i hemtjänsten. Det regeringen vill är att hemtjänsttagare får en namngiven omsorgskontakt som man själv och ens anhöriga vet att man kan kontakta som håller ihop hemtjänsten kring den äldre.

– Äldre med hemtjänst upplever i många fall att hjälpen man får är för splittrad och ges av för många personer. En fast omsorgskontakt möjliggör nu till en mer personligt anpassad och varm omsorg, säger Mikael Dahlqvist (S) Riksdagsledamot.

facebook Twitter Email