(S) vill ha svar om förbättringsarbetet inom förlossningsvården

Mot bakgrund av att kvinnosjukvården i Värmland har brist på barnmorskor och läkare valde regionen förra året att anlita utomstående konsulter för att komma tillrätta med arbetsmiljön. Socialdemokraterna ställer nu en interpellation till kommande Regionfullmäktige för att få svar på vad som åstadkommits efter konsulternas genomlysning.

– Det är angeläget att det snarast blir en förbättrad arbetssituation inom förlossningsvården. Hållbara och konkreta åtgärder borde vara på plats, helst igår, för att inte arbetskraftsbristen som redan finns inom kvinnosjukvården ska förvärras, säger Mats Sandström (S) Regionråd i opposition.

Socialdemokraterna har sedan tidigare som en del i förbättringsarbetet föreslagit att i projektform testa modellen ”Min Barnmorska” för att öka attraktivitet inom yrkeskåren. Modellen bygger på att på att kvinnan får träffa samma team av barnmorskor före, under och efter förlossningen.

– För att bli en attraktiv arbetsgivare behöver vi hitta arbetsmodeller som skapar förutsättningar till bättre arbetsmiljö och vård, säger Mats Sandström (S) Regionråd i opposition.

De frågor som Socialdemokraterna ställer är följande:

  • Vad har åstadkommits efter konsulternas genomlysning och förslag om förändringar?
  • Vilka ytterligare åtgärder kommer att genomföras inom den närmaste tiden?

Ta del av interpellationen här

facebook Twitter Email