(S) Min Barnmorska till Värmland?

Kvinnosjukvården i Värmland har under en längre tid kantats med problem som kompetensflykt av barnmorskor och läkare vilket skapat en ohållbar arbetssituation för personalen. Vi föreslår nu som en del i förbättringsarbetet att tänka nytt genom att i projektform testa modellen ”Min Barnmorska” för att öka attraktivitet inom yrkeskåren. 

– För att bli en attraktiv arbetsgivare behöver vi hitta arbetsmodeller som skapar förutsättningar till bättre arbetsmiljö och vård, säger Mats Sandström (S) Regionråd i opposition. 

Modellen ”Min Barnmorska” eller caseload midwifery som är dess engelska benämning bygger på att kvinnan får träffa samma team av barnmorskor före, under och efter förlossningen. Modellen har testats på förlossningen på Karolinska Huddinge med så pass goda resultat att vårdformen nu kan bli en permanent del i verksamhetens arbete för en sammanhållen vårdkedja. 

– Den värmländska vården behöver bli mer personcentrerad med förbättrad delaktighet, samordning och kontinuitet. Blivande värmländska föräldrar måste kunna känna trygghet i att förlossningsverksamheten fungerar på bästa sätt, säger Mats Sandström (S) Regionråd i opposition. 

Det vi föreslår är följande: 

Att                 Uppdra till Regiondirektören att utreda hur modellen caseload
midwifery kan införas som projektform i Region Värmland. 

Fakta: 

Min Barnmorska startade 2018 som ett projekt på Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge och går ut på att samma barnmorska, så långt det är möjligt, följer kvinnan under hela graviditeten och förlossningen. Ett team av barnmorskor delar sin tid mellan öppenvårdsmottagning, förlossningsavdelning på kvinnokliniken, Karolinska i Huddinge, och att ha jour i sitt hem. 

Källa: Karolinska Universitetssjukhuset

facebook Twitter Email