(S) vill se mottagning för barn- och ungdomsmedicin i norra Värmland

Socialdemokraterna i Region Värmland vill se över möjligheterna att starta en öppenvårdsmottagning för barn- och ungdomsmedicin i norra Värmland. I dag är mottagningarna lokaliserade till östra, västra och södra delarna av länet, men inte till norra Värmland.

– Vården behöver finnas nära och när man behöver den. Därför anser vi att tillgängligheten till barn- och ungdomsmedicin måste blir bättre för de norra delarna, säger Mats Sandström (S) regionråd i opposition.

Barn- och ungdomsmedicinska öppenvårdsmottagningar är specialiserade mottagningar för barn och ungdomar upp t.o.m. 17 år. De hjälper barn med kroniska sjukdomar, som till exempel allergi, astma eller eksem som inte kan behandlas på vårdcentralerna.

– Öppenvårdsmottagningar inom barn- och ungdomsmedicin är med sina grenspecialiteter viktiga aktörer för stöd, hjälp och att skapa en helhetssyn på barn och ungas hälsa, säger Jessica Larsson (S).

Motionen är undertecknad av Mats Sandström (S) och Jessica Larsson (S) och det Socialdemokraterna föreslår är:

Att se över möjligheten att starta en öppenvårdsmottagning för barn- och ungdomsmedicin i norra Värmland. 

facebook Twitter Email