S-förslag om regional hjälplinje för psykisk ohälsa kan bli verklighet

Socialdemokraterna i Region Värmlands förslag om att inrätta en regional hjälplinje för psykisk ohälsa ser ut att bli verklighet efter stöd av det borgerliga styret. Det stod klart på sammanträdet för hälso- och sjukvårdsnämnden.

– Den psykiska ohälsan i samhället ökar. Vi måste se till att möta behoven hos de människor som mår psykiskt dåligt och att de får stöd. En regional hjälplinje för psykisk ohälsa skulle kunna få stor betydelse, säger Mats Sandström (S) Regionråd i opposition.

Nästan var tredje patient som söker vård vid en vårdcentral i Värmland bedöms enligt regionen lida av psykisk ohälsa. Med en regional hjälplinje hoppas nu Social-demokraterna att behovet kan mötas hos den som behöver hjälp. Utgångspunkten till förslaget är den sedan tidigare nedlagda nationella hjälplinjen. En jourtelefon med syfte att ge stöd och rådgivning till människor i akut psykisk kris samt till dessa personers anhöriga och närstående.

– Vi behöver bli bättre på att förebygga och fånga upp. Tidiga insatser är avgörande för att motverka en negativ utveckling och främja god hälsa och trygghet, avslutar Mats Sandström (S) Regionråd i opposition. 

Tanken är att i hjälplinjen även integrera suicidprevention. Projektet som ska pågå i två år med kontinuerlig uppföljning. Slutgiltigt beslut tas av Regionfullmäktige senare i höst.

Ta del av motionen här.

facebook Twitter Email