(S) Stärk vården av långtidssjuka i Covid-19

Socialstyrelsen gick under våren ut med att hälso- och sjukvården i regionerna och kommunerna behöver planera för omfattande och långvariga rehabiliterande insatser i samband med covid-19. Särskilt stor bedöms behovet vara hos de som vårdats i respirator, men behovet bedöms även vara stort för de som inte behövt någon sjukhusvård. Enligt en kartläggning så har hittills cirka 16 000 personer fått diagnosen postcovid eller långtidscovid i Sverige.

-Besvären hos de som drabbats ser olika, det kan röra sig om både fysiska och psykiska besvär. Det ställer stora krav på en personcentrerad rehabilitering för att undvika bestående besvär, säger Mats Sandström (S) Regionråd i opposition.

Socialdemokraterna i Region Värmland har därför till kommande Regionfullmäktige lämnat in en motion om att stärka vården av långtidssjuka i Covid-19. Det Socialdemokraterna föreslår är att en särskild mottagning för patienter med långtidssymptom inrättas. Samt att resurser avsätts inom såväl primärvården som specialistvården för att förstärka rehabiliteringen.   

-Ännu vet vi ganska lite om sjukdomen men kunskapen ökar hela tiden. För de som drabbats är det viktigt att känna trygghet i att få stöd och hjälp i sin rehabilitering, säger Mats Sandström (S) Regionråd i opposition.

– I flera regioner öppnas nu särskilda rehabiliteringsmottagningar för postcovid, med specialiserade team. Något vi ser även skulle behöva stärkas upp av i den värmländska hälso- och sjukvården, fortsätter Mats Sandström (S) Regionråd i opposition.

Det Socialdemokraterna föreslår är följande:

  • Att en mottagning särskilt riktad till patienter med långtidssymptom av covid-19 inrättas.
  • Att resurser avsätts för att förstärka rehabiliteringen av patienter med långtidssymptom av covid-19 inom såväl primärvården som specialistvården.

Motionen är undertecknad av de tre regionråd i opposition från Socialdemokraterna, Mats Sandström, Ulric Andersson och Åsa Johansson.

Du kan läsa motionen här

facebook Twitter Email