(S) Inför vårdsamordnare för stärkt psykisk hälsa

Arbetet med stöd och hjälp vid ångest och depression i regionen måste bli bättre! Det anser Socialdemokraterna i Region Värmland i den motion man lämnat in till Regionfullmäktige. Därför föreslår man att en funktion av vårdsamordnare för stärkt psykisk hälsa utreds.

-Vi får tydliga signaler om att den psykiska hälsan har kommit att försämras hos befolkningen, särskilt nu under pandemin. Senaste revisionsgranskningen visar att arbetet inom området i regionen för dessa individer måste bli bättre, säger Mats Sandström (S) regionråd i opposition.

Socialdemokraterna vill att individer med depression och ångest ska få en primär kontaktperson som har tät kontakt och följer patienten för stöd och hjälp. Inspirationen hämtar man från Västra Götalandsregionen som redan har en likande funktion på sina vårdcentraler.

– Erfarenheter från Västra Götalandsregionen visar att införandet har haft positiva effekter för individerna som tillfrisknade snabbare och i högre grad än vid sedvanlig vård, säger Mats Sandström (S) regionråd i opposition.

Det Socialdemokraterna föreslår är:

Att en utredning görs hur en funktion med vårdsamordnare för psykisk ohälsa, likt modellen i Västra Götalandsregionen, skulle kunna utformas för Region Värmland.

facebook Twitter Email