Uttalande Socialdemokraterna i Värmlands distriktsårskongress 2021

Socialdemokraterna i Värmlands distriktskongress 2021 är genomförd! Kongressen hölls lördagen den 17 april med 149 närvarande ombud. Den genomfördes helt digitalt med anledning av rådande pandemi och restriktioner. På kongressen antogs följande uttalande.

Sverige och Värmland befinner sig fortfarande i kris och smittspridningen är fortsatt hög. Regeringen har sedan pandemins början varit tydlig med att brist på pengar får inte, ska inte och kommer inte vara ett hinder för att begränsa smittspridningen eller vårda sjuka. Nu har vi dessutom vaccin som ger framtidshopp. Det handlar om att rädda liv och att människor ska slippa bli allvarligt sjuka. Dessutom är de samhällsekonomiska vinsterna av en snabb vaccination enorma. Varje vaccinspruta som ges räddar inte bara människoliv utan också människors jobb. 

Vårdpersonalen i Region Värmland och i våra värmländska kommuner har tagit ett enormt ansvar under Coronapandemin. Personalens uthållighet och hälsa är en av de största utmaningarna att hantera nu efter denna otroliga arbetsinsats. Vi behöver ta hand om dem som tar hand om oss. När det inte finns personal som kan göra jobbet kan inga vårdbesök genomföras vilket ökar redan långa väntetider. Redan innan pandemin kunde vi se en hälso- och sjukvård som är hårt ansträngd. Vi ser brister i tillgänglighet och alldeles för stora variationer i kvalité och utbud beroende på var i Värmland man bor. Det måste bli bättre! Här behövs strategier som håller över tid, särskilt med den vårdskuld som ska hanteras. Socialdemokraterna Värmland kommer att fortsätta arbeta för en trygg och tillgänglig vård i hela Värmland.  

I skuggan av krisen finns samhällsproblemen kvar och måste lösas. Klimatutmaningen måste lösas. Den psykiska hälsan måste stärkas. Arbetslösheten måste tryckas ned. Särskild stor risk finns att många ungdomar fastnar i arbetslöshet och passivitet. Det måste undvikas med alla medel. Riktade insatser krävs för att fler ska komma i arbete. När alla som kan jobba också jobbar skapar vi förutsättningar för investeringar i ett starkare samhälle. Vi socialdemokrater kommer alltid sätta välfärden först – vård och omsorg ska ha de resurser som krävs för att alla ska känna trygghet i vårt samhälle.

facebook Twitter Email