Distriktskongress 2021 genomförd

Socialdemokraterna i Värmlands distriktskongress 2021 är genomförd! Kongressen hölls lördagen den 17 april med 149 närvarande ombud. Den genomfördes helt digitalt med anledning av rådande pandemi och restriktioner. Matilda Ernkrans som är minister för högre utbildning och forskning gästade kongressen.

Åsa Johansson omvaldes på ytterligare två till partidistriktets ordförande. ”Det är ett fantastiskt förtroende att få fortsätta leda Socialdemokraterna i Värmland vidare tillsammans med medlemmarna. Gemensamt ska vi öka antalet medlemmar och fortsätta med politikutvecklingen för att vara redo att vinna väljarnas förtroende i de kommande valen” säger Åsa Johansson (S), omvald distriktsordförande i Värmland.

Kongressen delade för första gången ut ett nyinrättat kulturpris efter en sedan tidigare antagen motion. Priset på 5000 kronor tilldelas den som genom kulturella uttryck stärkt värmländsk kultur samt främjat jämlikhet, mångfald eller hållbarhet. Årets pristagare är författaren Malin Edgren. Malin tilldelas priset för sitt breda samhällsengagemang och hennes senaste bok om att samla folks tankar och upplevelser av Coronoapandemin. Hundra röster om Corona är ett minnesdokument från ett lokalsamhälle som kommer att ingå i det utvärderande arbete i landet när vi har pandemin i backspegeln.

Totalt behandlades 41 motioner under kongressen. Socialdemokraterna i Värmland kommer bland annat till partikongressen senare i höst arbeta för rätten till arbetskläder inom förskolan. I dag använder många arbetstagare inom förskolan privata kläder i sin yrkesutövning. Kläderna behöver tvättas ofta och slits därför hårt och förbrukas osedvanligt snabbt. Det blir en orimlig kostnad för den enskilde arbetstagaren och som vi socialdemokrater nu vill få ändring på. ”För oss socialdemokrater är det en självklarhet att personal inom förskolan ska få personliga arbetskläder. Det handlar om rättvisa och är en viktig jämställdhetsfråga för oss” säger Åsa Johansson (S) distriktsordförande i Värmland.

Under kongressen antogs ett uttalande som du kan ta del av här.

facebook Twitter Email