(S) Satsning på jobb för unga

Ungdomsarbetslösheten ligger på en hög nivå på grund av Covid-19 pandemin i Sverige och även i Värmland. För att förbättra ungas inträde på arbetsmarknaden ger regeringen nu Arbetsförmedlingen i uppdrag att till kommunerna fördela upp till 200 miljoner kronor. Fördelningen bör göras med hänsyn till ungdomar som lever i hushåll med socioekonomiskt låg status.

– Unga behöver ges en bra start i arbetslivet. Denna satsning skapar nu förutsättningar för kommunerna att ge unga möjligheter att ta sina första viktiga steg in i arbetslivet, säger Åsa Johansson (S) regionråd i opposition.

Socialdemokraterna i Region Värmland har sedan tidigare lämnat in ett förslag om att genomföra en fördjupad utredning kring arbetslöshetssituationen i länet. Syftet är att förklara varför arbetslösheten är så hög och varierar så kraftigt mellan de värmländska kommunerna.

– Det kommer att kräva gemensamma tag under lång tid för att kunna förbättra arbetsmarknaden i Värmland. Regeringens besked är ett steg i rätt riktning för att få ned ungdomsarbetslösheten, säger Åsa Johansson (S) regionråd i opposition.

Målgruppen för insatsen är ungdomar som under 2020 har avslutat, eller under 2021 kommer att avsluta, sin gymnasieutbildning samt ungdomar som omfattas av det kommunala aktivitetsansvaret. 

facebook Twitter Email