Vaccinmottagning på fler platser?

Socialdemokrater är sedan tidigare frågande till att vaccinationen mot Covid-19 i kommande faser enbart ska erbjudas i 10 kommuner. Under senaste sammanträdet med Regionstyrelsen valde man därför att lägga fram ett yrkande för att öka tillgängligheten till vaccinering.

– För att åstadkomma en så hög vaccinationstäckning som möjligt behöver vaccineringen vara lättillgänglig för alla värmlänningar, säger Mats Sandström (S) Regionråd i opposition.

Förslaget om att se över hur vaccinationer kan genomföras i länets alla kommuner röstades ned av de andra partierna. Till kommande Regionfullmäktige ställer därför Socialdemokraterna en interpellation för att få fler svar om vilka möjligheter som finns att utöka antalet platser för vaccinmottagningar.

– Vi anser inte det är hållbart att 20 procent av värmlänningarna, särskilt våra äldre ska behöva resa till en annan kommun för att kunna vaccinera sig. Alternativa lösningar borde vara möjliga så att vaccinet kommer närmare värmlänningen, säger Eva-Lotta Härdig Eriksson (S) ledamot Regionfullmäktige från Storfors.

De frågor som Socialdemokraterna ställer är följande:

  • Vilka möjligheter finns det att utöka antalet platser för vaccinmottagningar? 
  • Finns det en plan för att eskalera upp vaccinationerna så att nivån för att få del av statliga stimulansmedel uppnås?
facebook Twitter Email